Utbildning - Certifikat och PKI

PKI, SSL, TLS, x509, interna certifikat - begreppen är många och även komplexa men för enkelhetens skull har vi satt ihop ett kurspaket för dig som vill förstå teori och praktik.

På Trustskills A/S är vi dedikerade till att utveckla lösningar för optimering och automatisering av certifikathantering. Vi erbjuder kompetent undervisning som sträcker sig från nybörjar- till expertnivå.

Denna praktiska kurs är designad av TrustSkills A/S, och lär dig hur du installerar säkra servrar och krypterade webbapplikationer och förstår både teorin och praktiken för Internet PKI.

Kursen erbjuds privatpersoner, som klassundervisning på din eller vår plats samt som distansundervisning. Du bör i princip avsätta en hel dag till kursen.

Vill du veta mer?

Låt oss kontakta dig för mer information, ekonomi och eventuella datum


* Vi delar inte din information med andra