AD CS Frontend

Med AD CS Frontend får I en effektiv web-baseret grænseflade til jeres Microsoft AD CS, som letter håndteringen og giver overblik over jeres interne PKI i hverdagen.

AD CS Frontend har en forbedret grænseflade op mod jeres interne PKI, hvorfra I får et overblik over den aktuelle status og kan gennemføre alle gængse operationer som udstedelse, godkendelse og spærring af certifikater.

Hent produktark.

Det får du

Forbedret grænseflade
Detaljeret rapporting
Effektiviserede arbejdsgange
Sikkerheden i top

Lad os fortsætte dialogen

Vil du høre mere om AD CS Frontend og hvordan det kan effektivisere arbejdsgange, så få os til at kontakte dig.


* Vi deler ikke dine informationer med andre
Detaljeret rapporting

AD CS Frontend samler al information om alle jeres internt udstedte certifikater, eksempelvis computer-, klient- og Kerberos certifikater. Herefter kan I få overblikket udfra konkrete problemstillinger, eksempelvis:

  • Oversigt over certifikater, som nærmer sig udløb og skal fornyes manuelt.
  • Oversigt over certifikater der benytter en kort nøglelængde og derfor udgør en sikkerhedsrisiko.
  • Overblik over certifikater udstedt forældede signeringsalgoritmer, eksempelvis SHA-1.

Således får I både et operationelt overblik og mulighed for at dokumentere at I lever op til best practice indenfor anvendelse af interne certifikater.

Effektiviserede arbejdsgange

Når I manuelt skal udstede certifikater fra jeres interne PKI, kan hele processen gennemføres helt enkelt fra AD CS Frontend.

  • Generering af nøglepar. Nøgleparret genereres direkte i AD CS Frontend og opbevares sikkert.
  • Certifikatanmodningen sendes automatisk til jeres interne PKI.
  • Certifikatanmodningen godkendes i AD CS Frontend og udstedes efterfølgende af jeres interne PKI.
  • Certifikat og privatnøgle sendes til modtager via 2 separate kanaler (mail og SMS). Alle gængse formater som PKCS#12, JKS osv. understøttes.