ADCS Modul

Med ADCS modulet får I en effektiv web-baseret grænseflade til jeres Microsoft ADCS, som letter håndteringen og giver overblik over jeres interne PKI i hverdagen.

ADCS modulet har en forbedret grænseflade op mod jeres interne PKI, hvorfra I får et overblik over den aktuelle status og kan gennemføre alle gængse operationer som udstedelse, godkendelse og spærring af certifikater, direkte fra TrustView af.

Når I manuelt skal udstede certifikater fra jeres interne PKI, kan hele processen gennemføres helt enkelt fra ADCS modulet.

  • Generering af nøglepar sker direkte i TrustView vha. ADCS modulet og opbevares krypteret i databasen.
  • Certifikatanmodningen sendes automatisk til jeres interne PKI.
  • Certifikatanmodningen godkendes i TrustView vha. ADCS modulet og udstedes efterfølgende af jeres interne PKI.
  • Certifikat og privatnøgle sendes til modtager via separate kanaler (mail, SMS og download eller kombinationer heraf). Alle gængse formater som PKCS#12, PFX, PEM og JKS osv. understøttes.

ADCS Modul

ADCS modulet samler al information om alle jeres internt udstedte certifikater, eksempelvis computer-, klient- og Kerberos certifikater. Herefter kan I få overblikket ud fra konkrete problemstillinger, eksempelvis:

  • Oversigt over certifikater, som nærmer sig udløb og skal fornyes manuelt.
  • Oversigt over certifikater der benytter en kort nøglelængde og derfor udgør en sikkerhedsrisiko.
  • Overblik over certifikater udstedt med forældede signeringsalgoritmer, eksempelvis SHA-1.

Således får I både et operationelt overblik og mulighed for at dokumentere at I lever op til best practice indenfor anvendelse af interne certifikater.

Lad os fortsætte dialogen

Vil du høre mere om ADCS modulet og hvordan det kan effektivisere jeres certifikat relaterede arbejdsgange, så kontakt os.

 70 60 50 24  sales@trustskills.com

* Vi deler ikke dine informationer med andre