AD CS Frontend

Med AD CS Frontend får du ett effektivt webbaserat gränssnitt för din Microsoft AD CS, vilket underlättar hanteringen och ger en överblick över din interna PKI i vardagen.

AD CS Frontend har ett förbättrat gränssnitt upp till ditt interna PKI, från vilket du får en överblick över aktuell status och kan utföra alla vanliga operationer som att utfärda, godkänna och blockera certifikat.

Ladda ner produktblad.

Du förstår

Förbättrat gränssnitt
Detaljerad rapportering
Effektiviserade arbetsflöden
Toppsäkerhet

Låt oss fortsätta dialogen

Om du vill höra mer om AD CS Frontend och hur det kan effektivisera arbetsflöden, få oss att kontakta dig.


* Vi delar inte din information med andra
Detaljerad rapportering

AD CS Frontend samlar all information om alla dina internt utfärdade certifikat, såsom dator-, klient- och Kerberos-certifikat. Då kan du få en överblick utifrån specifika frågor, till exempel:

  • Översikt över certifikat som närmar sig utgången och måste förnyas manuellt.
  • Översikt över certifikat som använder en kort nyckellängd och därför utgör en säkerhetsrisk.
  • Översikt över certifikat utfärdade föråldrade signeringsalgoritmer, såsom SHA-1.

Detta ger dig både en verksamhetsöversikt och möjlighet att dokumentera att du lever upp till bästa praxis i användningen av interna certifikat.

Effektiviserade arbetsflöden

När du behöver utfärda certifikat manuellt från din interna PKI kan hela processen enkelt slutföras från AD CS Frontend.

  • Generering av nyckelpar. Nyckelparet genereras direkt i AD CS Frontend och lagras säkert.
  • Certifikatförfrågan skickas automatiskt till din interna PKI.
  • Certifikatbegäran godkänns i AD CS Frontend och utfärdas därefter av din interna PKI.
  • Certifikat och privat nyckel skickas till mottagaren via 2 separata kanaler (mail och SMS). Alla vanliga format som PKCS # 12, JKS, etc. stöds.