ADCS Modul

Med ADCS-modulen får du ett effektivt webbaserat gränssnitt för ditt Microsoft ADCS, som underlättar hanteringen och ger en överblick över din interna PKI i vardagen.

ADCS-modulen har ett förbättrat gränssnitt mot din interna PKI, från vilken du får en överblick över aktuell status och kan utföra alla vanliga operationer som att utfärda, godkänna och blockera certifikat, direkt från TrustView.

När du behöver utfärda certifikat manuellt från din interna PKI kan hela processen enkelt slutföras från ADCS modul.

  • Generering av nyckelpar sker direkt i TrustView med hjälp av ADCS-modulen och lagras krypterat i databasen.
  • Certifikatförfrågan skickas automatiskt till din interna PKI.
  • Certifikatförfrågan godkänns i TrustView med ADCS-modulen och utfärdas därefter av din interna PKI.
  • Certifikat och privatnøgle skickas till mottagare via separata kanaler (e-post, SMS och nedladdning eller kombinationer). Alla formaterar som PKCS#12, PFX, PEM och JKS osv. stöds.

ADCS Modul

ADCS modul samlar all information om alla dina internt utfärdade certifikat, såsom dator-, klient- och Kerberos-certifikat. Då kan du få en överblick utifrån specifika frågor, till exempel:

  • Översikt över certifikat som närmar sig utgången och måste förnyas manuellt.
  • Översikt över certifikat som använder en kort nyckellängd och därför utgör en säkerhetsrisk.
  • Certifikatöversikt utfärdad med föråldrade signeringsalgoritmer, som SHA-1.

Detta ger dig både en verksamhetsöversikt och möjlighet att dokumentera att du lever upp till bästa praxis i användningen av interna certifikat.

Låt oss fortsätta dialogen

Om du vill höra mer om ADCS modul och hur det kan effektivisera arbetsflöden, kontakta oss då.

 0045 70 60 50 24  sales@trustskills.com

* Vi delar inte din information med andra