GDPR statement

TrustSkills GDPR Statement v1.3

1. TrustSkills må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den data ansvarlige

    a. Afgivelse af bestilling af certifikater at betragte som en instruks

2. TrustSkills anvender følgende underdatabehandlere

    a. DigiCert, 2801 North Thanksgiving Way, Suite 500, Lehi, Utah 84043, USA

    b. Entrust Corporation,1187 Park Place, Minneapolis, MN 55379, USA

3. TrustSkills må ikke ændre i ovenstående liste over underdatabehandlere uden generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige. Ændringer meddeles med mindst 1 måneds varsel.

4. TrustSkills’ underretning om brud på persondatasikkerheden til den dataansvarlige skal om muligt ske uden unødig forsinkelse efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse til at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33.

Download GDPR Statement i PDF format