GDPR statement

TrustSkills GDPR Statement v1.3

1. TrustSkills får endast behandla personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige

    a. Inlämning av beställning för att intyg ska betraktas som en anvisning

2. TrustSkills använder följande underbehandlare

    a. DigiCert, 2801 North Thanksgiving Way, Suite 500, Lehi, Utah 84043, USA

    b. Entrust Corporation,1187 Park Place, Minneapolis, MN 55379, USA

3. TrustSkills får inte ändra ovanstående lista över underbehandlare utan generellt skriftligt godkännande från den personuppgiftsansvarige. Ändringar meddelas med minst 1 månads varsel.

4. TrustSkills anmälan om brott mot personuppgiftssäkerheten till den personuppgiftsansvarige ska om möjligt ske utan onödigt dröjsmål efter det att denne fått kännedom om intrånget, så att den personuppgiftsansvarige kan fullgöra sin skyldighet att anmäla intrånget i personuppgiften. datasäkerhet till behörig tillsynsmyndighet, jfr dataskyddsförordningen artikel 33.

Ladda ner GDPR Statement i PDF-format