TrustView - a cost-effective and intuitive TLS/SSL management and automation solution - TrustSkills

The swedish municipality Gnosjö kommun administers, as the first in Sweden


Gnosjö kommun and the Danish TrustSkills has entered into a strategic collaboration. The solution from the Danish software supplier has made it possible for Gnosjö kommun to monitor and automate workflows for all the municipality's SSL/TLS certificates.

Expirations, vulnerabilities and dependencies are now continuously reported to the IT department.

Detta har inneburit en stor lättnad i det dagliga arbetet och inte minst, det har haft en god inverkan på vår önskan om IT-säkerhet i kommunen. Vi har varit den första svenska kommunen som valde att stödja SSL / TLS-systemhantering och det har varit ett projekt med snabb implementering, gedigen utbildning av användare och till ett mycket attraktivt pris.

Vi har en helt annan översikt än tidigare. Idag har vi pågående ”upptäckt" av SSL / TLS-anslutningar och certifikat via skanningar, vi har hanterat lagringen av både certifikat och nycklar som tidi- gare sprids i organisationer och sedan har vi en fullständig historik som kan användas för både rapportering och revision .

Olav Wähäsarja IT boss, Gnosjö kommun

For more information about certificate management, contact director of sales Anders Højby. Call 20204098 or write to ah@trustskills.com.

Retrieve more material from our website

Sign up for our newsletter here.

Avatar

Anders Højby

Director of sales, TrustSkills
Automation
Automatic handling of NemID VOCES and FOCES signatures

Automated approach to manual ordering and implementation routines.

Read article »
Customer case
Region Nordjylland

Region Nordjylland uses TrustView to manage certificates.

Read article »
Customer case
Teknologisk institut

Teknologisk Institut uses TrustView to manage certificates.

Read article »
Customer case
Gnosjö kommun

Gnosjö kommun is the first Swedish municipality to use TrustView

Read article »
Customer case
Verdo

Verdo uses TrustView to manage certificates.

Read article »